Vi är föreningen för dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner och ångest som uppkommit som en sekundär problematik på grund av smärta samt högkänslighet är välkomna, liksom närstående.


Medlemsavgift 100 kr/år, familjemedlem 100 kr/år


Gå även in på vår Facebooksida: Grupp för ÅSS Linköping

Schema våren 2024

Januari

16/1 Öppet hus

30/1 Medlemsmöte

Februari

13/2 Öppet hus

27/2 Medlemsmöte

Mars

12/3 Öppet hus

26/3 Medlemsmöte

April

9/4 Öppet hus

13/4 Årsmöte kl. 13

23/4 Medlemsmöte

Maj

7/5 Öppet hus

21/5 Medlemsmöte

Juni

4/6 Öppet hus