Vi är föreningen för dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner och ångest som uppkommit som en sekundär problematik på grund av smärta samt högkänslighet är välkomna, liksom närstående.


Medlemsavgift 100 kr/år, familjemedlem 100 kr/år


Gå även in på vår Facebooksida: Grupp för ÅSS Linköping

Träffar i juni - 23

v23 Tisd 6/6 kl. 18-20.30 Avslutning för medlemmar - på nationaldagenFör fullständigt program se fliken: TRÄFFAR överst